Dainik Prantojyoti
Rate Card

DAINIK PRANTOJYOTI

Hospital Road, Silchar-788005
Cachar, Assam, India
Fax: +91-3842-221076
News Desk: +91-3842-221074 / 221075
Adv: +91-3842-221040 (O)
+91-94351-73769 (M)
E-mail: dainikprantojyoti@rediffmail.com
dainikprantojyoti@gmail.com


Hailakandi Office
Phone: +91-3844-224205

Karimganj Office
Phone: +91-03843-264740

Badarpur Office
Phone: +91-97071-12070

Guwahati Office
Phone: +91-98546-56607